พายุโซนร้อน “ฮีโกส” ในทะเลจีนใต้ 19 ถึง 20 สิงหาคม 2563

พายุโซนร้อน “ฮีโกส” ในทะเลจีนใต้ 19 ถึง 20 สิงหาคม 2563

VDO พายุโซนร้อน “ฮีโกส” ในทะเลจีนใต้ 19 ถึง 20 สิงหาคม 2563

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *