ราคาน้ำมันวันนี้ลดแรง#

#ปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 50.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 52.06 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก วันที่ 28 มิถุนายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 47.86 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์ (Shell) วันที่ 28 มิถุนายน 2565

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 45.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 46.28 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.55 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 54.04 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.74 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.74 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.74 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.74 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 52.19 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้” PT วันที่ 28 มิถุนายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 52.56 บาท/ลิตร

VDO ราคาน้ำมันวันนี้ลดแรง””

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *