เช็กด่วน น้ำมันตลาดโลกปรับลด ตึงต่อไม่เกิน 35 บ.

วันที่ 10 ก.ค.2565 สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 11 ก.ค.2565 โดยมีรายงานแจ้งว่าคาดจะยังคงมีมติตรึงราคาขายปลีกดีเซลในประเทศอยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร

 

เนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวลดลง โดยราคาน้ำมันตลาดดูไบปิดตลาดวันที่ 8 ก.ค.ลดลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อยู่ที่ 98.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

โดยเฉพาะราคาน้ำมันสำเร็จรูปประเทศสิงคโปร์ เบนซินลดลงอยู่ที่ 122.94 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ดีเซลอยู่ที่ 129.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้ปัจจุบันกองทุนมีภาระอุดหนุนราคาขายปลีกดีเซลในประเทศอยู่ที่ 5.56 บาทต่อลิตร

จากก่อนหน้านี้อุดหนุนอยู่ที่ 10-11 บาทต่อลิตร เพื่อดูแลราคาดีเซลอยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร ไม่ให้เกิน 35 บาทต่อลิตรตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ให้แนวทางดูแลราคาดีเซลครึ่งหนึ่งของราคาจริงที่ขึ้นไปตามกลไกตลาด ซึ่งหากกองทุนไม่เข้าไปอุดหนุนเลยจะอยู่ที่ 40.50 บาทต่อลิตร

อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 3 ก.ค.2565 ประมาณการฐานะกองทุนติดลบ 107,601 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 69,718 ล้านบาท เป็นบัญชีก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ติดลบ 37,883 ล้านบาท ขณะที่มีสภาพคล่องจากเงินฝากที่อยู่ในธนาคารและกระทรวงการคลัง 3,663 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *