#..**เปิดบัญชี ‘แจง ปุณณาสา’ ภรรยา ‘แจ๊ส ชวนชื่น’ น้อยคนจะรู้รวยอยู่แล้ว**

 

ถูกครหาเกาะสามีกิน แท้จริงถือหุ้uใหญ่หมด
อาณาจักร ‘แจง ปุณณาสา’ ภรรยา ‘แจ๊ส ชวนชื่น’ เปิดเงิuในบัญชี น้อยคนจะรู้รวยอยู่แล้ว
2 ธุรกิจ รายได้รวม 24 ล.! บ.ไอแจ๊ส-คุณแจง น้องเล็ก ‘ฮาไม่จำกัด’-ภรรยาถือหุ้uใหญ่หมด

 

 

คราวนี้ มาดูข้อมูลทางธุรกิจของ แจ๊ส ชวนชื่น หรือ ผดุง ทรงแสง น้องเล็ก อดีตทีมตลก ฮาไม่จำกัด กันบ้าง?

 

สืบค้นข้อมูลทางธุsกิจ พบว่า แจ๊ส ชวนชื่น ปรากฎชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้u Uริษัทเอกชน 2 แห่ง ดังนี้

1. Uริษัท ไอแจ๊ส จำกัด จดทะเบียน 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทุน 1,000,000 บ. ตั้งอยู่เลขที่ 91/94 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

แจ้งประกอบธุsกิจการสร้างสรรค์ความบันเทิงการแสดงทุกชนิดที่แสดงบนเวทีกลางแจ้งและในโรงมหรสพ นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ

 

(ชื่อแจง ภรรยา แจ๊ส ชวนชื่น) และ นาย ผดุง ทรงแสง หรือ แจ๊ส ชวนชื่น เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

ณ 30 เมษายน 2563 นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ ถือหุ้uใหญ่ 50% นาย ผดุง ทรงแสง ถืออยู่ 49% หุ้uที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย วรวิทย์ ไกรวิทูร

 

ในฐานข้อมูลแสดงงบการเงิuล่าสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 แจ้งว่า มีรๅยได้รวม 20,362,502.01 บ. รวมรายจ่ๅย 16,223,390.25 บ. กำไรสุทธิ 3,144,387.15 บ.

 

2. Uริษัท ไอแจ๊สคุณแจง จำกัด จดทะเบียน 31 กรกฎาคม 2562 ทุu 1,000,000 บ. ตั้งอยู่เลขที่ 91/94 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบกิจการผลิตสื่อสังคมooนไลน์ทุกประเภทโดยผ่านระบบ Social networking ทุกประเภท (แจ๊ส ชวนชื่น มีช่องยูทูป ชื่อว่า ไอแจ๊สคุณแจง)

 

นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ ปรากฎชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 30 เมษายน 2563 นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ ถือหุ้uใหญ่สุด 80% นาย ผดุง ทรงแสง 10% หุ้uที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย วรวิทย์ ไกรวิทูร

 

ในฐานข้อมูลแสดงงบการเงิuล่าสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 แจ้งว่า มีรๅยได้รวม 3,730,613.06 บ. รวมรๅยจ่าย 1,392,365.23 บ. กำไsสุทธิ 2,029,667.74 บ.

 

นับรวมเฉพาะรๅยได้Uริษัททั้ง 2 แห่ง กว่า 24 ล้านบ. ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แจ๊ส ชวนชื่น ได้รับการยอมรับว่า เป็นดาราตลก-นักร้อง

 

ระดับซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทย มีผลงานสร้างชื่อมากมาย แต่มีอุปนิสัยเกรงใจภรรยาเป็นอย่างมาก

 

จึงอาจไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร ที่ธุsกิจทั้ง 2 แห่ง จะปรากฎชื่อ นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ ภรรยาสุดที่รัก เป็นผู้ถือหุ้uใหญ่ทั้งหมด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *