เหตุใด จากชุดนักเรียน จึงเปลี่ยนมาเป็นชุดไปรเวท

นับได้ว่ากำลังเป็นประเด็นสุดแรงและมีการถกเถียงกันในวงกว้างกันเป็นอย่างมากในขณะนี้ กับกรณีที่เด็กนักเรียนนัดกันแต่งกายในชุดไปรเวทไปโรงเรียนในวันที่1ธันวาคม จึงทำให้เกิดกระแสวิพากษณ์วิจารณ์ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

หากเปิดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนในของแต่ละระดับชั้นและประเภทการศึกษาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องแต่งกายเช่นไร

อีกทั้ง พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ยังได้ระบุไว้ว่า ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน หากจะยกเว้นไม่แต่ง ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมระบุอีกว่า หากใครไม่แต่งชุดนักเรียน โดยไม่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎกระทรวง อาจได้รับโทษทางวินัย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้

แต่ในปัจจุบันตามที่มีกลุ่มเด็กนักเรียนออกมาใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียนนั้นก็ได้มีเหตุผลบางอย่าง ซึ่งทางเพจนักเรียนเลวก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวว่า จากสถิติปีที่2561มีจำนวนประชากรนักเรียน สามล้านกว่าคนที่ขาดเเคลนชุดนักเรียน ทำให้เห็นได้ว่านักเรียนที่ขาดเเคลนชุดนั้นเป็นเพราะฐานะทางครอบครัวยากจนเพราะเนื่องจากจะมีรายจ่ายตรงนี้แล้วก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้บางคนก็มองว่าการใส่ชุดไปรเวทไม่ได้ทำให้ฟุ้งเฟ้อ เพราะใส่ชุดที่มีอยู่แล้ว ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็กำลังเป็นที่ถกเถียงกันเป็นอย่างมาก

ภาพจาก นักเรียนเลว

นักเรียนแต่งชุดไปรเวท

นักเรียนแต่งชุดไปรเวท

คลิป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *