เ ท ค นิ คปลูกมะนาวในย างรถ ออ กผลด ก สร้างร า ยได้ดี

สำหรับมะนาวบางคนก็ปลูกย า กสักหน่อย เพร าะว่าหากดูแลไม่ดีก็อาจจะไม่ติดผลให้ได้เก็บเกี่ยว วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาปลูกมะนาว ในวงล้อ บอ กเลยว่าไม่ย า กและดูแลง่ายมาก ๆ หากทัาต ามรับรองว่าจะปลูกติดและมีมะนาวกินหรือเก็บข า ยได้ดีเลยทีเดียว

ขั้ น ต อ นการปลูกมะนาวใ น ย า ง รถ

ขั้ น ต อ นแรก ทำการเตรียมย า ง รถเก่ามา 2 เส้นโดยเส้นแรกนั้นใช้เคียวตัดขอบออ ก 2 ด้านประมาณ 10 เซนติเมตร/ด้าน เอาไว้วางด้านบน ส่วนย า ง รถเส้นที่ 2 นั้นเอาออ กแค่ 1 ด้านพอเอาไว้วางด้านล่าง

จากนั้นเตรียมดินปลูกมะนาวโดยจะใช้แกลบ ปุ๋ ย ค อ ก ในอัตร าส่วน 3:1:1 มาเป็นส่วนผสมดินแล้วก็คลุกให้ทั้งหมดเข้ากัน พ ย า ย า มใช้ดินบริเวณที่เป็นดินร่วนจะดีมาก ทำให้มะนาวเติบโตได้ดีเพร าะร ากเดินได้ไว

พอมีจุดที่จะปลูกแล้วก็เอาย า ง ล้อรถทั้ง 2 เส้น ที่ตัดขอบแล้วมาวางลงซ้อนกันเลย โดยหาอิฐมารองพื้นไว้จะทําให้ร ากเดินไม่ง่ายเกินไปช่วยตอนที่เราจะงดนํ้าเ พื่ อ เ ร่ ง มะนาวให้ออ ก ด อ ก จากนั้นเอาดินปลูกที่ผสมเสร็จแล้วใส่ลงไปให้เต็มจนพูนแล้วกดให้แน่น ยกเว้นตรงกลางวงล้อ ให้ทําการขุดหลุมปลูกตรงกลางวงล้อแล้วเอาต้นกล้ามะนาวที่อายุ 1 เดือนขึ้นไปมาปลูก แล้วกลบดินให้เสมอโคนต้น หาไม้ย าวสัก 1 เมตรมาปักไม่ให้ต้นเอียง

สัาหรับการรดนํ้า ให้ทำการรดน้ำทุกวัน เช้า – เย็น โดยรดแค่พอชุ่มก็พอ ส่วนการใส่ปุ๋ ยนั้นจะให้หลังจากที่ปลูกมะนาวได้ 1 เดือนแล้ว โดยจะใช้ ปุ๋ ย สู ต ร 16 – 16 – 16 ต้นละ 1 ช้อน หว่านลงไปรอบต้นในระยะห่าง 20 เซนติเมตร แล้วก็รดน้ำ ปุ๋ ย ควรให้เดือนละ 1 ครั้ง ระยะ 1 – 3 เดือน หลังจากเดือนที่ 4 – 7 ให้ต้นละ 2 ช้อน เดือนที่ 8 ต้นจะใหญ่ก็เป็น 3 ช้อน

งดให้น้ำจะทำให้ใบร่วงประมาณ 70เปอร์เซน และให้ปุ๋ ย 8 – 24 – 24 เป็นการเร่ง ด อ ก พอมีด อ กแล้วก็พ่นฮอโมนจะยิ่งช่วยให้มี ดอ ก เยอะกว่าเดิม พอมีด อ ก ก็มีโอกาสที่จะติดผลเยอะต ามมานั่นเอง

สำหรับการปลูกมะนาวให้ติดผลเยอะ ๆ นั้นก็ทำไม่ ย ากอะไร ใครที่อ ย า กจะปลูกมะนาวไว้ทานเองในบ้าน ปลูกเป็นสวนก็ลองนำเ ค ล็ ด ลั บนี้ไปใช้ลองดูเลย ไม่ต้องง้อตลาดไม่ต้องกลัวมะนาวแพงเลย

ที่มา kasetchaoban  sangkomonline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *