กรี๊ดสนั่นลานปู่! ไม่มีที่เดินแล้ว FC มาจากไหน เยอะมากๆ มาหา “ลุงพลป้าแต๋น” ที่จำปาดง เซลฟี่ องค์ปู่..

#ถ้าปรับสถานที่เสร็จองค์ปู่ประกอบเสร็จทำสถานที่สวยงามผมมั่นใจว่าที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะกล่าวถึงและจะต้องมาเยี่ยมชมผมว่าคนจะมากันไม่ขาดสายต่อให่จะเป็นเทศกาลหรึไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็ตามคนก็จะพากันมาทุกๆ มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟเหมือนที่ กกกอก ควรเริ่มจัดการสร้างได้แล้ว ให้ชาวบ้านหาของมาขาย ลุงพลจะเก็บค่าเช่าบ้างก็ได้ ผมว่าไม่มีใครมาว่าหลอก คนเราทำอะไรก็ต้องมีค่าใช้จ่าย แค่อย่าเก็บค่าเช่าที่แพงก็พอ ให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมหลังทำไร่ทำนา อีกอย่างลุงพลก็หาดอกไม้ พวงมาลัยมาวางขายเองเลย ทำศาลาเล็กๆวางขายดอกไม่ธุปเทียน แล้วลุงก็แบ่งรายได้บางส่วนไปทำบุญบ้าง เก็บใว้ใช้จ่ายในครอปครัวบ้าง มันไม่ผิดที่เราจะทำเราไม่ได้หลอกเอาเงินคัย ไม่ได้เปิดรับบริจาค ผมว่าลุงพลจะกลายเป็นที่รักและนับถือของชาวบ้านและได้ใจชาวบ้านอีก ไม่ต้องสนราม่า เรามีศิษโดยชอบในพื่นที่ของเราโดยชอบธรรมใครจะว่าหารายได้เข้ากระเป่าก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่ไหนเขาก็ทำกัน..

กรี๊ดสนั่นลานปู่! ไม่มีที่เดินแล้ว FC มาจากไหน เยอะมากๆ มาหา “ลุงพลป้าแต๋น” ที่จำปาดง เซลฟี่ องค์ปู่..

#ถ้าปรับสถานที่เสร็จองค์ปู่ประกอบเสร็จทำสถานที่สวยงามผมมั่นใจว่าที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะกล่าวถึงและจะต้องมาเยี่ยมชมผมว่าคนจะมากันไม่ขาดสายต่อให่จะเป็นเทศกาลหรึไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็ตามคนก็จะพากันมาทุกๆ มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟเหมือนที่ กกกอก ควรเริ่มจัดการสร้างได้แล้ว ให้ชาวบ้านหาของมาขาย ลุงพลจะเก็บค่าเช่าบ้างก็ได้ ผมว่าไม่มีใครมาว่าหลอก คนเราทำอะไรก็ต้องมีค่าใช้จ่าย แค่อย่าเก็บค่าเช่าที่แพงก็พอ ให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมหลังทำไร่ทำนา อีกอย่างลุงพลก็หาดอกไม้ พวงมาลัยมาวางขายเองเลย ทำศาลาเล็กๆวางขายดอกไม่ธุปเทียน แล้วลุงก็แบ่งรายได้บางส่วนไปทำบุญบ้าง เก็บใว้ใช้จ่ายในครอปครัวบ้าง มันไม่ผิดที่เราจะทำเราไม่ได้หลอกเอาเงินคัย ไม่ได้เปิดรับบริจาค ผมว่าลุงพลจะกลายเป็นที่รักและนับถือของชาวบ้านและได้ใจชาวบ้านอีก ไม่ต้องสนราม่า เรามีศิษโดยชอบในพื่นที่ของเราโดยชอบธรรมใครจะว่าหารายได้เข้ากระเป่าก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่ไหนเขาก็ทำกัน..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *