3 ราศีชะตากำลังดี ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือจนรวย

3 ราศีชะตากำลังดี ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือจนรวย

ราศีกรกฎ

ชาวราศีกรกฎนี้ ปกติเป็นบุคคลที่เรียบง่าย แม้ดูไม่กระตือรือร้นนัก มองดูไปเรื่อยสบ าย เหมือนไม่ยินดียินร้ า ยกับใครเท่าไหร่นัก เขาชอบความสงบ รักที่จะมีชีวิตที่อยู่อย่ างสบ ายไม่ชอบความเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยพิธีรีตรองเลย แต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่คบหาด้วยแล้วสบ ายใจ มีน้ำใจและจริงใจ จึงเป็นที่รักของใครต่อใคร

ราศีธนู

ชาวราศีธนูโดยทั่วไป เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง แต่ก็เป็นคนจิตใจดีรักอิสระ รักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจ เชื่อถือในเหตุผล ซื่อสัตย์สุจริต ใจบุญสุนทานลึกใจร้อน ทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอกทันใจ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ชาวราศีธนูเป็นคนมีสติปัญญาดี ฉลาด มองคนได้ชัดเจน รู้ด้วยปัญญาว่าดีหรือไม่ดีอย่ างไรแต่แม้จะรู้ทันก็มักจะเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวโดยไม่ปริปากออกมามักเป็นคนที่แสดงออกว่าอะไรก็ว่าตามกัน ไม่ค่อยขัดใจใครในเ รื่ อ งเล็กน้อย พูดจาสุภาพ มีนิ สั ยค่อนข้างให้เกียรติผู้อื่น

ราศีสิงห์

ชาวราศีสิงห์เป็นคนตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญและความเป็นผู้นำ พูดจริงทำจริงออกจะโผงผางอยู่ซักหน่อย ความตรงไปตรงมานี้ทำให้ผู้คนทั่วไปมีความรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์นี้เป็นคนที่มองดูง่าย เพราะไม่มีลับลบคมในมีอะไรก็แสดงออกมาให้เห็นกันอย่ างชัดเจนชัดเจน ชอบก็บอกว่าชอบ เ ก ลี ย ด ก็บอกว่าเ ก ลี ย ดชาวราศีสิงห์นั้นชอบพูดตรง จนบ างครั้งฟังดูไม่เข้าหูบ้ าง แต่ก็ตรงกับจิตใจที่ซื่อตรงไม่มีการเอารัดเอาเปรียบใคร ทำอะไรก็มุ่งมั่นปรารถนาทำให้ได้ ต้องทำให้สำเร็จมุมานะเพียรพย าย ามบุกบั่นเอาจริงเอาจัง ให้บรรลุเป้าหมายจนได้ในที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *